พิธีเปิดโซน อุตสาหกรรมภาคเหนือ โดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

4 ก.ค. 2562 14.00 – 14.30 น. @ เวทีกลาง (0)


พิธีเปิดโซน อุตสาหกรรมภาคเหนือ 

วันพฤหัสบดีที่ 4  กรกฏาคม  2562 เวลา 14.00 – 14.30 น. @เวทีกลาง

โดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 

ติดต่อเรา

บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 47, 49 ซ.ลาดพร้าว 140 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

โทรศัพท์ 086-314-1482