เสวนา ดีป้า ชี้ช่องรวย

4 ก.ค. 2562 13.00 – 14.00 น. @ เวทีกลาง (0)


เสวนา  "ดีป้า ชี้ช่องรวย" 

วันพฤหัสบดีที่ 4  กรกฏาคม  2562 เวลา 13.00 –14.00 น. @เวทีกลาง

วิทยากร : 

  • ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ 
  • คุณเรวัต  สังข์ช่วย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดำเนินรายการ 

 

ติดต่อเรา

บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 47, 49 ซ.ลาดพร้าว 140 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

โทรศัพท์ 086-314-1482