แรงบันดาลใจและค้นหาธุรกิจที่ใช่ ด้วยตัวท่านเอง - อิคิไกโมเดล

4 ก.ค. 2562 15.00 - 16.30 น. @ ห้องสัมมนา (0)


 แรงบันดาลใจและค้นหาธุรกิจที่ใช่ ด้วยตัวท่านเอง - อิคิไกโมเดล 

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562  15.00 - 16.30  น.

@ ห้องสัมมนา Hall 7 – 8

 

วิทยากร  :   คุณ เชิดชัย วุฒิการณ์ โค้ชการสร้างแรงบันดาลใจและภาวะผู้นำสู่ความสำเร็จอย่างมีความสุข บจก. บีซีเอ็น คอนซัลติ้ง

หัวข้อบรรยาย

  • เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจจากสิ่งทีรัก
  • ค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ จากแรงบันดาลใจที่แตกต่าง
  • แนวทางในการเปลี่ยนแรงบันดาลใจเป็นการเริ่มต้นสร้างธุรกิจอย่างยังยืน

กลุ่มเป้าหมายผู้ฟังบรรยาย

  •  ผู้ที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจและค้นหาธุรกิจที่ใช่สำหรับตนเอง 
  •  ผู้ที่มีแรงบันดาลใจแต่อยากค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่ใช่และแตกต่าง
  •  ผู้ที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นสร้างธุรกิจได้อย่างไร 
  •  ผู้ที่มีธุรกิจอยู่แล้วแต่อยากสร้างความแตกต่างและเติบโตอย่าง

ติดต่อเรา

บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 47, 49 ซ.ลาดพร้าว 140 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

โทรศัพท์ 086-314-1482