คนรุ่นใหญ่ โอกาสใหม่ของSME

7 ก.ค. 2562 11.00 - 12.30 น. @ ห้องสัมมนา (0)


“คนรุ่นใหญ่” โอกาสใหม่ของ SME

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฏาคม 2562 เวลา 11.00 - 12.30 น. ณ ห้องสัมมนา HALL 7 -8 

 

เมื่อ “คนรุ่นใหญ่” มีจำนวนที่สูงขึ้นและไม่ถูกจำกัดด้วยอายุ แต่หากจะหมายถึง ผู้ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ทั้งในเรื่องของการทำงาน การใช้ชีวิต การมีอำนาจในการจับจ่ายสูง เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่น รวมถึงการมีอิสระในการออกแบบชีวิตของตัวเองอย่างมีความสุข

ในวันนี้พลังของ “คนรุ่นใหญ่” จะเป็นโอกาสของธุรกิจ SME มากน้อยแค่ไหน สิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการที่มีอยู่ในตลาดได้อย่างไร มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมคุณภาพชีวิตเพื่อตอบโจทย์ให้กับคนรุ่นใหญ่ได้อย่างแท้จริง

 

วิทยากร

  • นายสักกฉัฐ ศิวะบวร กรรมการผู้จัดการ
  • บริษัท บิ๊กสไมล์ เวิลด์ จำกัด

กลุ่มเป้าหมายที่ฟังบรรยาย

1) นักธุรกิจ SME ที่มองหาโอกาสใหม่
2) ผู้สูงอายุที่ยังมีไฟ
3) คนยุคใหม่ที่มีความต้องการออกแบบการใช้ชีวิตในแบบของตนเอง
4) บุคคลทั่วไป

 

ติดต่อเรา

บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 47, 49 ซ.ลาดพร้าว 140 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

โทรศัพท์ 086-314-1482