เจาะตลาดออนไลน์ให้รวยด้วย ALIBABA.COM

5 ก.ค. 2562 13.30 -16.30 น. @ ห้องสัมมนา (5)


วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562  13.30  -16.30  น. @ ห้องสัมมนา Hall  7 – 8 

 หน่วยงาน : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เจาะตลาดออนไลน์ให้รวยด้วย ALIBABA.COM

หัวข้อบรรยาย

  • การขายสินค้าออนไลน์ไปตลาดต่างประเทศด้วย Alibaba.com   วิทยากร  :   คุณ ขวัญชนก แซ่ลิ้ม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท  เฟเวอร์ลี่ จำกัด
  • การขนส่งสินค้าไปตลาดต่างประเทศไม่ยากอย่างที่คิด  วิทยากร  :    คุณ พิชภัท นันทกิตติ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์

กลุ่มเป้าหมายผู้ฟังบรรยาย

  • เจ้าของธุรกิจ / สถานประกอบการ
  • บุคคลทั่วไป
  • ผู้เริ่มต้นอยากทำธุรกิจ

*** ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนฟังบรรยายหัวข้อนี้  โปรดแสกรน QR  code  เพื่อลงทะเบียนโดยตรงกับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ใต้ภาพด้านขวา หรือโทรสอบถามรายละเอียด ตามเบอร์โทรศัพท์ตามภาพที่ปรากฏ***

ติดต่อเรา

บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 47, 49 ซ.ลาดพร้าว 140 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

โทรศัพท์ 086-314-1482