ถอดรหัสความสำเร็จสู่การเป็นร้านอาหารยุคดิจิทัล 4.0

6 ก.ค. 2562 13.00 - 14.30 น. @ ห้องสัมมนา (9)


วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562  13.00 - 14.30  น. @ ห้องสัมมนา Hall 7 – 8

ถอดรหัสความสำเร็จสู่การเป็นร้านอาหารยุคดิจิทัล 4.0

วิทยากร  :   คุณ ธิติวุฒ อุดมชัยพร   Business Development Manager , Wongnai Media Co.,Ltd

หัวข้อบรรยาย

  • เรียนรู้การบริหารจัดการร้านอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี
  • เรียนรู้เทคนิคสำคัญการทำการตลาดออนไลน์สำหรับร้านอาหาร
  • ล้วงความลับการบริหารร้านอาหาร เพื่อลดต้นทุน เพิ่มกำไร

กลุ่มเป้าหมายผู้ฟังบรรยาย

  • เจ้าของธุรกิจ / สถานประกอบการ ร้านอาหาร
  •  ผู้เริ่มต้นอยากทำธุรกิจร้านอาหาร

 

ติดต่อเรา

บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 47, 49 ซ.ลาดพร้าว 140 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ : เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

โทรศัพท์ 086-314-1482